1. Kouluikäisen lapsen näkö

Kouluikäisen lapsen näkö kehittyy ja toimii hyvin valtaosalla lapsista. Niiden lasten kohdalla, joille kehittyy koulutyötä häiritsevä taittovirhe, haitta todetaan melko pian ja hoidetaan laseilla. Varsinaisia heikkonäköisiä lapsia, joilla ei ole muita vammoja, on alle 500. Sen sijaan niitä lapsia, joilla näkövamman lisäksi on jokin muu vamma, joka saattaa olla toimintoja enemmän rajoittava kuin näkövamma on noin kolme tuhatta. Määrää ei tunneta tarkkaan, koska lasten vammoista kirjataan 'tärkein' eikä muiden vammojen määrästä siksi ole tilastointia. Lisäksi on pieni joukko lapsia, joita ei tähän saakka ole diagnostisoitu näkövammaisiksi, koska heillä on terveet silmät ja näön käytön häiriö on aivokuoren toimintojen kognitiivinen näköhäiriö. Koulunkäyntiin ja koko elämään sillä saattaa kuitenkin olla suurempi vaikutus kuin silmien tai näköratojen vauriosta johtuvalla näönkäytön häiriöllä.


IndexSeuraava