2.5. TESTAUSTILANNE

Koulujen terveydenhoitotilojen rakenne vaihtelee melkoisesti koulusta toiseen. Tiloja valittaessa ei ilmeisesti ole voitu kiinnittää huomiota seulontatutkimuksiin, koska sekä näkö- että kuuloseulaa ajatellen huoneiden muoto, koko ja äänieristys ovat usein tarkoitukseen sopimattomia. Viiden metrin tutkimusetäisyyttä oli vaikea järjestää niin, että näkötaulu ja lapsi ovat samassa huoneessa. Uudet kirjain- ja numerotaulut on suunniteltu 4 metrin tutkimusetäisyydelle, joka on useammin toteutettavissa kuin 5 metrin tutkimusetäisyys.

LEA-symbolitaulut on mitoitettu 3 metrin tutkimusetäisyydelle. Niitä käytetään vielä ensimmäisellä luokalla myös niiden lasten tutkimisessa, jotka osaavat lukea.

Terveydenhoitajan työn kannalta olisi parasta, jos kaukotesti olisi hänen työpöytänsä vieressä niin, että testiä voisi käyttää työtuolilla istuen. Tämä ei onnistu monessakaan paikassa, koska työpöydät ovat ikkunan vieressä ja testi jouduttaisiin kiinnittämään ikkunaseinään tai valolaatikko laittamaan ikkunan lähelle. Silloin tutkittava on kasvot olisivat vastavaloon, mikä ei sovi näön tutkimistilanteeseen.

Näköä tutkittaessa tutkittava seisoo selkä ikkunaan päin, jos vain suinkin mahdollista. Jos tutkittava joutuu seisomaan kylki ikkunaan päin, tulee paikan olla valittu niin,että ikkunan puoleinen silmä ei pääse häikäistymään.


EdellinenIndexSeuraava