Lukunäöntarkkuus

 1. Kynnysarvo
  Mitataan, mikä on pienin tekstikoko, jonka lapsi pystyy lukemaan miellyttävältä etäisyydeltä ja mikä on pienin koko, minkä lapsi voi vielä lukea lyhyemmältä etäisyydeltä. Kirjataan tekstikoot esimerkiksi seuraavasti: "Lukee 12 pisteen tekstiä 25 cm etäisyydeltä, minkä hän kokee mukavaksi ja pystyy lukemaan 8 pisteen tekstiä 10 cm etäisyydeltä hetken aikaa".

 2. Optimaalinen koko (jolla saadaan tehokkain lukemisaika ja -nopeus)
  Selvitetään yhdessä lapsen kanssa, minkä kokoinen teksti tuntuu miellyttävältä pitempään luettaessa. Tämä on tavallisesti kolmesta kymmeneen kertaa suurempi kuin kynnysarvo. Optimaaliselta vaikuttavan tekstin avulla voidaan laskea, kuinka paljon suurennusta tarvitaan niiden tekstien lukemiseen, joita kyseisellä luokkatasolla käytetään. Varmistetaan, että lapsella on käytössään kyseinen suurennus joko silmälaseina tai suurennuslaseina tai mieluiten molempina.

 3. Lukunopeus
  Mitataan, kuinka monta sanaa minuutissa lapsi voi lukea luokkatasoaan vastaavaa tekstiä, kuinka monta virhettä hän tekee ja minkä tyyppisiä virheet ovat. Lukunopeus voidaan mitata myös testillä, jossa lukusanat yhdestä kymmeneen on sijoitettu epäsäännöllisin välein saman pituisten sanojen joukkoon ja vain lukusanat tulee lukea ääneen.

 4. Lukemisen ymmärtäminen
  Lukemisen ymmärtämisen testaamiseksi kannattaa valmistaa etukäteen muutama kysymys, joiden avulla mitataan tekstin sisällön ymmärtämistä. Mikäli lapsen lukeminen on siksi vaikeaa, että se vie suurimman osan lapsen energiasta, sisältö jää epäselväksi. Jos lapsen muistikuvat tekstistä ovat puutteellisia, testataan riittääkö toinen lukeminen vai tarvitaanko useampia lukemiskertoja ennen kuin tekstin sisältö aukeaa.

Keskeisen lukukentän laadun arvioimiseksi lapselta kannattaa vielä kysyä, näkyvätkö suorat viivat joka kohdassa suorina vai taipuvatko ne jossain kohdassa ja häviääkö jokin tai häviävätkö jotkin kirjaimet sanassa, jota lapsi on lukemassa tai onko sanan oikealla puolella jokin varjo, joka vaikeuttaa seuraavaan sanaan siirtymistä. Keskeisessä kentässä olevat suhteellisen pienetkin kuvan vääristymiset ja heilumiset saattavat olennaisesti haitata varsinkin aloittelevan lukijan lukemista. Osittain sitä voidaan poistaa lukuviivaimen tai vieläkin paremmin lukuraon avulla.


EdellinenIndexSeuraava