Taittovirheet

Sairauskertomuksessa pitäisi olla merkintä sekä lapsen silmien perustaittovirheestä että silmälasien arvoista. Nämä kaksi arvoa eivät ole yksi ja sama asia, koska silmälasi, vallankaan lapsilla, harvoin on täsmälleen taittovirheen vahvuinen vaan laseissa on joko ali- tai ylikorjauksia. Toisinaan silmälasit on rakennettu niin, että toisella silmällä katsellaan kauas, toisella lähelle. Heikkonäköisillä lapsilla on lisäksi vahvoja lukulaseja, joiden kautta näkyvä kirkas alue saattaa olla hyvinkin pienelle etäisyydelle rajoittuva.

Mikäli lapsi käyttää silmiä vuorotellen ja melko symmetrisesti, lukulaseissa saattaa toinen linsseistä olla mitoitettu vahvemmaksi ja toinen heikommaksi lukulasiksi. Lasien käyttöetäisyydet tulee sen takia tuntea, samoin lapsen käytössä olevien suurennuslasien kautta näkyvän (virtuaalisen) kuvan etäisyys lapsen silmistä. Suurennuslasien kautta näkyvä kuvan etäisyys luettavasta pinnasta vaihtelee eri suurennuslaseilla, joten kunkin suurennuslasityypin toiminta pitäisi tuntea pääpiirteissään. Suurennuslasien ja lukulasien yhteensopivuus pitäisi myöskin olla selvillä. Jollei sitä ole kuvattu näönkuntoutuskeskuksen (näkökeskuksen) raportissa, lisätietoa saa keskuksen optikolta.

Jotta lapsen taittovirheeseen ja silmälaseihin ja muihin optisiin apuvälineisiin liittyvät asiat voisi ymmärtää, täytyy hankkia perustietoa silmästä optisena järjestelmänä, silmälasilinssien ja linssisysteemien sekä heikkonäköisten optisten ja ei-optisten apuvälineiden rakenteesta.


EdellinenIndexSeuraava