Näkövamman aiheuttava vaurio

Sairauskertomuksessa ei välttämättä ole selvitystä vaurion yksityiskohtaisesta rakenteesta, varsinkin jos kysymyksessä on kohtalaisen hyvin tunnettu asia. Esimerkiksi colobomasta saatetaan ainoastaan mainita, että se rajoittuu verkkokalvon alaosaan, mutta kuvauksessa ei ole mainintaa siitä, jatkuuko se näköhermon päähän saakka ja miten coloboman laita suhtautuu esimerkiksi tarkannäönalueeseen. Jotta lapsen kanssa voi keskustella kudosvaurion laadusta, se tulisi tuntea yksityiskohtaisesti eli lapsen kuntoutusta varten tulisi silmälääkäriltä saada selkeä kuvaus, johon mielellään tulisi liittää piirros tärkeimpien muutosten rakenteesta. Perusedellytys minkä tahansa poikkeavuuden hyväksymiselle ja sen kanssa kasvamiselle on poikeavuuden rakenteen tarkka tuntemus.


EdellinenIndexSeuraava