Aikaisemmat vaiheet

Lapsen sairauskertomusten yhteenvedossa on yleensä kohtalaisen hyvä selvitys lapsen näkövamman syistä ja kehityksestä. Sen lisäksi on aiheellista kysyä lapselta itseltään, millaisia muistikuvia hänellä on varhaisemmista vaiheistaan ja miten hän itse kokee näkövammansa. Tämän keskustelun aikana selviää usein tärkeitä asioita lapsen minäkuvasta ja näkövammasta, mikä voi olennaisesti erota sairauskertomuksien antamasta kuvasta. Tämän keskustelun kuluessa saattaa selvitä myös ympäristön suhtautuminen lapsen vammaisuuteen sekä päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa esiintyneet positiiviset ja negatiiviset asiat. Näillä saattaa olla huomattava merkitys tiettyjen asioiden oppimisessa, joten varhaishistorian tunteminen on aiheellista. Aikaisempien lähihenkilöiden ja kuntoutushenkilökunnan havainnot kannattaa myös kirjata mahdollisimman tarkkaan.


EdellinenIndexSeuraava