HÄIKÄISTYMISHERKKYYS

Häikäistyminen on ongelma, johon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Meillä on useita työtilanteita, joissa häikäistymistä pitäisi vähentää suojalaseilla. Esim. luotsin noustessa yöllä laivaan valonheittäjien valossa, hänellä pitäisi olla suojalasit, jotta verkkokalvo ei häikäistyisi ja luotsi näkisi hyvin heti komentosillalle saavuttuaan. Samoin esim. lentokoneen tai helikopterin lähtiessä yöllä pelastustehtävää suorittamaan, pitäisi lähtötilanteessa estää häikäistyminen suojalaseilla.

Häikäistymisherkkyys vastavalossa voidaan mitata Mentorin kehittämällä mittarilla, jota Suomessa on käytössä ilmeisesti vain muutamia. Testitauluna olen käyttänyt matalakontrastista tauluani. Häikäistymisen vaikutus kohdistuu matalakontrastiseen informaatioon ja vaikutusaika on yksilöllinen, joten mittauksessa tulee huomioida sekä, miten paljon herkkyys laskee heti häikäisyn alkaessa ja miten pian näkö paranee häikäisyn aikana, mikäli se paranee, ja kolmanneksi, miten pian häikäisyn loputtua päästään alkutilanteeseen.


EdellinenIndexSeuraava