HÄMÄRÄNÄKÖ

Näemme sekä voimakkaassa päivänvalossa että syvässä hämärässä ja kaikilla näiden ääriarvojen välisillä valaistustasoilla. Kirkkaassa päivänvalossa (fotooppinen näkeminen) toimivat vain tappisolut, syvässä hämärässä (skotooppinen näkeminen) vain sauvasolut, välialueella (mesooppisessa näössä) toimivat molemmat solutyypit.

Päivittäisten toimintojen kannalta on merkitystä adaptaation nopeudella ja joskus myös sillä, miten syvässä hämärässä henkilö vielä näkee. Tappisolujen adaptaatio voidaan nopeasti ja helposti mitata lasten näön tutkimiseen kehitetyllä CONE Adaptation Testillä. Useimmissa työtehtävissä toiminnot tapahtuvat tappiadaptaation alueella. Syvässä hämärässä näkeminen liittyy yleensä vartiointi- ja sotilastehtäviin, joissa tulisi ottaa huomion myös täyden adaptaation saavuttamisen hitaus, joka voidaan ohittaa siten, että ennen hämärään siirtymistä työntekijällä on Corning CPF-550-tyyppiset silmälasit sivusuojineen. Ne eivät läpäise sauvasolujen absorptiomaksimin alueella, joten sauvat adaptoituvat jo päivänvaloympäristössä. Esimerkiksi puolen tunnin adaptaation jälkeen mitataan näöntarkkuus ja kontrastiherkkyys syvässä hämärässä.

Mittaustekniikka:
CONE Adaptation Testissä on kolmen värisiä muovinpalasia, valkoisia, punaisia ja sinisiä, kutakin 5. Tutkittava saa ensin harjoitella palasten järjestämistä kolmeen kasaan, kukin väri omaansa tavallisessa huonevalaistuksessa. Sitten palaset sekoitetaan ja tutkittavalle ilmoitetaan, että hänen on järjestettävä palaset taas kolmeen pakkaan heti, kun hän valaistuksen vähentämisen jälkeen näkee värit.

Valaistus vähennetään tasolle, jossa normaalinäköinen alkaa erottaa värit noin 3-4 sekunnin kuluttua. Valkoiset palaset loistavat hämärässä heti ja ne on helppo poimia, sen sijaan punaisten ja sinisten erottaminen alkaa hetken adaptoitumisen jälkeen. Jos tämä odottaminen on selvästi pidentynyt, tutkittavalla on vaikeuksia tehtävissä, joissa pitää esim. ottaa tavaroita heikosti valaistusta komerosta tai laatikosta. Hänelle kaappi on pimeä, kun se muista on hämärä. Hämäränäön tutkimiseen tarkoitettu kaupallinen laite, Rodenstockin Nyktometri on käyttökelpoinen liikennenäön tutkimisessa ainakin jatkotutkimuspaikoissa, mahdollisesti myös suurimmissa työlääketieteen yksiköissä.


EdellinenIndexSeuraava