VÄRINÄKÖ

Värinäön tutkimisessa on kaksi tutkimustasoa: seulontatutkimukset Ishiharan tai Boström-Kugelbergin taulujen avulla ja seulaan jääneiden henkilöiden tarkempi tutkiminen. Jälkimmäinen tutkimus on tehty yleensä silmälääkärin vastaanotolla tai silmäpoliklinikalla, mutta se on täysin mahdollista myös työterveysasemalla, jossa on asiasta kiinnostunut lääkäri ja Farnsworth Panel D-15-tyyppinen Panel 16-testi. Se on onnistuttu valmistamaan niin, että väripinta on suojattu ohuella kalvolla. Nyt sormenjäljet eivät enää tuhoa testin väripintaa, kuten aikaisemmin, jolloin värillisen paperin huokoinen pinta oli paljas. Panel 16-testi on monipuolisempi kuin aikaisemmat testit myös sikäli, että testipinnan kokoa voidaan vaihdella. Väripinta on huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin, joten sen avulla saadaan käsitys värien erottelusta laajojen väripintojen suhteen.

Kun testin pinnalle laitetaan harmaa rengas, sen keskelle jää saman kokoinen väripinta kuin Farnsworth Panel D-15-testissä, eli mitataan näkökentän keskeisimmän osan toimintaa, jolloin periytyvät värinäön häiriöt saadaan esiin. Seulontatestiä käytettäessä tulee muistaa, että sillä saadaan esiin tyypilliset puna-viherhäiriöt, jolloin virheet tulevat niissä tauluissa, jotka testin ohjeessa on mainittu. Jos virheitä sen sijaan tulee siellä täällä, kyseessä on yleisesti vähän epätarkka värinäkö eikä punaviherheikkous.

Häiriön syvyydestä seulontatesti ei anna kuvaa vaan se on mitattava kvantitatiivisella testillä eli Panel D-15-tyyppisellä testillä. Siinä värinäönhäiriön vaikeusaste ja tyyppi näkyy selvästi, kun tulos piirretään vastauskaavakkeeseen. Seulontatestin tuloksen perusteella ei siis saa esittää mielipiteitä värinäönhäiriön vaikeusasteesta ja vielä vähemmän tehdä päätöksiä jonkun henkilön sopivuudesta ammattiin.

Mittaustekniikka:
Mittaus on tehtävä päivänvalolampun valossa tai pohjoispuolella olevan ikkunan ääressä, ei siis suorassa auringonvalossa. Normaalinäköinen henkilö hahmottaa kuviot vaikeuksitta, vastaukset ovat nopeita. Jos tutkittava epäröi ja vastaukset tulevat hitaasti, vaikkakin oikein, on aiheellista tehdä kvantitatiivinen testi.

D-15- ja Panel 16-testissä kehotetaan tutkittavaa valitsemaan testinappuloista se, joka värisävyltään on lähinnä sinistä pilotti-nappulaa ja sen jälkeen jatkamaan samalla tavoin valitsemalla aina väriltään edellistä lähinnä oleva nappula. Jo testin aikana näkyvät konfuusioalueet, jos niitä on. Kun nappuloiden järjestys sitten merkitään vastauskaavakkeeseen, saadaan selkeä kuva värinäön tyypistä ja vaikeusasteesta.

Värinäön mittaamisesta on yksityiskohtaista tieto luennossa Näönhuolto työelämässä, alkaen diasta 18.


EdellinenIndexSeuraava