Synbaneskador på olika nivåer

Innan vi kan diskutera bedömningen av hjärnsynskador måste vi diskutera synbanornas struktur och funktion för att ha gemensam grund i diskussionen. Synbanornas struktur upplevs ofta svår och komplicerad men har man ritat dem några gånger börjar man komma ihåg namn på olika delar vilket hjälper mycket i diskussion av hjärnskador. Det vore bra att rita synbanornas struktur (på engelska) flera gånger tills man ritar dem utan svårigheter.

I undervisning av synskadade barn och när vi diskuterar synskador med barnets föräldrar och andra medarbetare är det en stor fördel om man utan ansträngning kan rita synbanorna när man beskriver barnets svårigheter vid användning av synen.

FörraNästa