4.3. YHTEISTYÖ LUKI-OPETTAJAN KANSSA

Ensimmäisen luokan oppilaiden lukemisvalmiuksien testaus tehdään heti koulun alettua elokuussa. Sen tulokset ovat käytettävissä terveystarkastuksen yhteydessä, jos asiasta sovitaan LUKI-opettajan ja luokanopettajien kanssa. Lasten tilanteen seuranta voidaan järjestää lukiopetuksen yhteydessä, koska erityisopettajalla on pienen lapsiryhmän opetuksen aikana erinomainen tilaisuus oppia tuntemaan lapsen taitoja ja vaikeuksia, myös huolia ja pelkoja. Jos lapsen lukemisen vaikeudessa on jotain tavallisuudesta poikkeavaa, lapsi kannattaa lähettää jatkotutkimuksiin jo ensimmäisen luokan syksyllä.

Kouluterveydenhuollolle ei tietenkään kuulu erityisopetuksen järjestäminen. Sen sijaan lapsen edellytysten ja mahdollisten lukemista häiritsevien tekijöiden selvittäminen eri alojen yhteistyönä on kouluterveydenhoitoa tyypillisimmillään. Silmät ja korvat, näkö ja kuulo, tutkitaan ennen kuin lapsi lähetetään lastenneurologin ja neuropsykologin tutkittavaksi, jottei heidän aikaansa hukattaisi primääristen aistitoimintojen tutkimiseen ja että esim. taittovirheet ja muut korjattavat poikeavuudet on jo korjattu. Silmälääkärin lähetteessä tulee mainita, että kyseessä on lukivaikeus, minkä takia ollaan erityisen kiinnostuneita lapsen lähinäön laadusta ja mahdollisista lähelle katsomiseen liittyvistä yhteisnäön vaikeuksista. Koulussa mitatut kauko-ja lähinäön tarkkuudet muistetaan raportoida lähetteessä.


EdellinenIndexSeuraava