6. SILMIIN JA NÄKÖÖN LIITTYVÄ TERVEYSKASVATUS

Terveyskasvatuksen tulisi olla osa jokaista kouluterveyden huoltoon kuuluvaa kontaktia. Se, mitä ja miten puhumme lapsen silmistä ja näöstä luo osaltaan lapsen mielikuvaa hänestä itsestään. Lausumat "hyvä näkö" ja "huono näkö" ovat voimakkaasti arvovarauksellisia ilmauksia. Kumpaakaan ei mielellään kuulisi käytettävän koulujen näköseulan yhteydessä, koska silloin ei ole käytettävissä riittävää tietoa lapsen näön laadusta.

Erityisen tärkeää on, että "näön huononemisesta" puhuminen lopetetaan kokonaan, koska sen ansiosta on kehittynyt täysin virheellinen kuva likitaittoisen henkilön näöstä. Yksi ja toinen likitaittoinen huokailee "huonoa näköään" tai vallan "heikkonäköisyyttään", vaikka hän näkee laseillaan hyvin sekä kauas että lähelle ja voi vielä vanhanakin lukea ilman lukulaseja.

Silmälääkäri pyrkii varaamaan kullekin oppilaalle aikaa myös terveyskasvatusta varten, mutta jännitys ja tutkimukseen liittyvät monet uudet asiat häivyttävät varmasti suurimman osan kuulluista ohjeista lapsen ja hänen vanhempiensa mielestä jo ennen kuin he ovat poistuneet ulos ovesta.

Seulatutkimusten yhteydessä tulisi erityisesti välttää sellaisen ilmapiirin syntymistä, että lapsen näkö ja silmät ovat tulleet tutkituiksi perusteellisesti ja että vaivoja ei pitäisi olla, "koska näköarvot ovat hyvät". Korostaisin vielä kerran, että seulalöydös on vain seulalöydös, joka ei sulje pois edes hoitoa vaativia, vaikeita sairauksia. Lasten, tulevien aikuisten, tulisi oppia tarkkailemaan näköään ja silmiään asiallisesti, jotta he osaisivat käyttää terveyspalveluja järkevästi.

Nykyinen seulatoiminta on luonut moniin perheisiin passiivisuuden, joka joskus tuntuu uskomattomalta. Vanhemmat saattavat sanoa esim." johan me on yli puoli vuotta ihmetelty sitä, ettei koulusta lähetetä lasta silmälääkäriin, kun se ei tunne matkan päästä edes isovanhempiaan ja istuu kaikkien tiellä nenä televisiossa kiinni". Kuitenkaan sen enempää lapsi kuin vanhemmat eivät ota yhteyttä terveydenhoitajaan tai koululääkäriin. Kannattaisi ehkä pohtia kotiin lähettävän terveystarkastusilmoituksen sisältöä vielä kerran. Siinä voisi korostaa vanhempien osuutta lapsen terveyden tarkkailussa.


EdellinenIndexSeuraava