5.6. LIIKUNTAVAMMAISTEN LASTEN NÄÖNHUOLTO KOULUSSA

Liikuntavammaisilla lapsilla on usein häiriöitä myös silmien motorisissa toiminnoissa. Karsastukset ovat tavallisia ja useilla lapsilla on aikaisemman sisäänkarsastuksen korjausleikkausten jälkeen uloskarsastus ja silmien vuorottelu. Lapsi ei itse ole tietoinen siitä, milloin kuva vaihtuu silmästä toiseen. Koska ne katsovat eri suuntiin, tapahtuu kuvassa hyppy, joka häiritsee rivillä pysymistä lukiessa ja kaikkea muutakin paikallistamista. Seurantaliikkeiden hallinta voi olla huonoa ja katseen kohdistaminen työn takan, jolloin lapsi väsyy tarkassa lähityössä nopeasti.

Visuaaliset hahmotushäiriöt ovat tavallisia ja niiden laatu pitää selvittää yksityiskohtaisesti. Usein lapsella on ongelmia sekä kuvan laadun (näöntarkkuus, kontrastiherkkyys), näön käytön (kongnitiivisten näkötoimintojen) että muistin, käyttömuistista säilömuistiin siirtämisessä. Erityisesti hemiplegiaan, mutta myös muihin aivovaurioihin, voi liittyä visuaalisen attention eli tarkkaavaisuuden puutos ja näkökentän vauriot, tavallisesti samalla puolella kuin liikuntavamma. Atetoosiin taas liitty usein vaikeus ylittää katseella keskiviiva ilman, että silmät sulkee. Keskiviivassa toimiminen saattaa silmän-käden yhteistyössä olla vaikeaa muillekin liikuntavammaisille lapsille, joten keskiviivaan liittyvät vaikeudet on aina muistettava kartoittaa liikuntavammaisilla lapsilla.


EdellinenIndexSeuraava