OSA II

Heikkonäköiset monivammaiset lapset

SISÄLTÖ

JOHDANTO
1. VERKKOKALVORAPPEUMAAN LIITTYVÄT NÄÖN MUUTOKSET KUULONÄKÖVAMMAISET USHER-SYNDROOMALAPSET
Kommunikaationäkö
Tappisoluadaptaation vaikeudet
Valoilmiöt
Ehdotuksia tarkkailurutiineiksi
Tunnistettavat oireet
2. RUBEOLA- JA SYNDROOMALAPSIEN NÄKÖVAMMAISUUS
3. NÄKÖVAMMAISET LAPSET, JOILLA ON KEHITYSVIIVÄSTYMÄ
4. LIIKUNTAVAMMAISEN LAPSEN NÄKÖVAMMAISUUS
5. AIVOVAURIO JA LAPSEN NÄKÖVAMMAISUUS
Näköradan vaurioiden paikat
Aivovaurioon liittyvä näkövammaisuus
Näkevät sokeat
YHTEENVETO

OSA I
OSA III

[ Takaisin toiminnallisen nn tutkimisen johdantoon ]