Osa III


SISÄLTÖ

9. Johdanto
10. Näkövammojen syistä
11. Näkövamman vaikutus lapsen vanhempiin
12. Näkövamman tyypillisiä piirteitä
0-3 kuukauden iässä
4-6 kuukauden iässä
Valolaatikot stimuloinnissa ja tutkimusvälineinä
Yhteisnäkö, karsastukset, visuaalinen tilakäsite
Blindismit, stereotyppiset toiminnat
Kompensoivat aistitoiminnat, modaliteetit
7-12 kuukauden iässä
Kognitiivisen näön vammat
13. Lapset, jotka vammautuvat vaikeasti ennen kouluikää
14. Lapset, joita "ei voi testata"
15. Varhaisella kehitysasteella olevan lapsen näkötoimintojen tarkkailu

OSA I
OSA II

[ Takaisin toiminnallisen näön tutkimisen johdantoon ]