Kompensoivat eli korvaavat toiminnat

Näkötoimintojen mittauksen yhteydessä täytyy aina muistaa ottaa kantaa myös kompensatorisiin toimintoihin eli lapsen kuuloon ja tuntoherkkyyteen sekä muistiin. Mikäli kuulo ei ole symmetrinen ja normaali, kuuloon perustuva tilaan orientoituminen on vaikeaa tai täysin mahdotonta. Tästä syytä kaikkien näkövammaisten lasten kuulo täytyy säännöllisin väliajoin tarkastaa orientaatiokuulon kehittymisen seuraamiseksi.

Mikäli lapsella on hypersensitiiviset, kosketukselle yliherkät kädet, se saattaa johtaa taktiiliin defensiivisyyteen, koskettamisen välttämiseen, joka täytyy ottaa huomioon lisäongelmana. Jos taas sormenpäiden kyky erottaa lähekkäisiä pisteitä eli taktiili erottelukyky on huono, pistekirjoituksen käyttö aputekniikkana ei tule kysymykseen. Nämä ongelmat ovat tavallisempia monivammaisiksi diagnotisoiduilla lapsilla, mutta saattavat tulla esiin vasta lapsen oppimistekniikoita kartoitettaessa, joko siksi, ettei niitä ole muistettu selvittää aikaisemmin tai siksi, että lapsella on ollut hitaasti etenevä, vähäoireinen kuulovaurio tai että korvakäytävässä on vahatulppa.

Toiminnallisen tutkimuksen aikana voi myös selvitä, että lapsella, jonka näkövammaa on pidetty silmien tai näköratojen etuosan vauriosta johtuvana, onkin merkkejä näköradan takaosan vaurioista eli lieviä hahmottamishäiriöitä, joita hän on oppinut kompensoimaan muistin, kuuloinformaation ja avuliaiden kanssaihmisten avulla niin hyvin, ettei niitä ole diagnosoitu aikaisemmin. Näiden lasten ongelmia käsitellään tarkemmin II-osassa.


EdellinenIndexSeuraava