Silmien liiketoimintojen tutkiminen

Näkö koetaan usein pelkästään sensoriseksi toiminnaksi. Näönkäytölle on kuitenkin olennainen edellytys se, että silmät liikkuvat ja että liikkeet ovat täsmällisiä. Erityisesti lapsen opetellessa lukemaan on tärkeä tietää, pystyykö lapsi suunnittelemaan ja toteuttamaan pienet täsmälliset liikkeet siirtääkseen katseen sanasta toiseen.

Tavallisesti ensin tarkkaillaan lapsen silmien seuraamisliikkeiden laatua liikuttamalla mielenkiintoista objektia lapsen silmien tasolla ensin horisontaalisesti, sitten vertikaalisesti ja mahdollisesti myös ympyrän kehää. Erityisesti tarkkaillaan lapsen silmien liikkeitä sinä hetkenä, jolloin silmät ylittävät keskiviivan. Keskiviivan ylitykseen saattaa joillakuilla lapsilla liittyä silmän liikkeissä nykäys tai lapsi saattaa joutua sulkemaan silmänsä päästäkseen keskiviivan yli. Mikäli silmänliikkeissä esiintyy tällainen vaikeus, sama vaikeus on todennäköisesti myös tavallisessa työskentelyssä, jolloin keskiviivassa tapahtuvaa työskentelyä vältetään.

Sakkadiliikkeiden* eli nopeiden kohteesta toiseen silmät siirtävien liikkeiden tutkiminen tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin tutkitaan suuret sakkadiliikkeet siten, että pidetään lapsen silmien korkeudella keskiviivan molemmin puolin jotain mielenkiintoista esinettä ja pyydetään lasta katsomaan vuoronperään tutkijan nenään, sitten toiseen esineeseen, jota samalla voidaan hiukan liikauttaa ja sen jälkeen taas tutkijan nenään ja toisella puolella esineeseen pari kertaa. Sen jälkeen pyydetään lasta siirtämään katseensa objektista suoraan toiseen objektiin edestakaisin keskiviivan yli ja jälleen tarkkaillaan lapsen silmien liikettä erityisesti keskiviivan ylityksen aikana.

* sakkadi = nopea silmän liike (motorinen toiminta), gaze shift = katseen siirto (sensorinen toiminta)

Lukemaan oppineiden lasten katseen siirtoja tarkkaillaan varsinaisen lukemistehtävän aikana siten, että käytetään kalvokopiota, jonka läpi lapsen silmänliikkeet näkyvät kohtalaisen hyvin lukemisen aikana. Vielä paremmin silmänliikkeistä luonnollisesti saa selvää silmänliikerekisteröinnillä, mutta siihen on mahdollisuus suhteellisen harvoissa paikoissa.

Mikäli lapsella on vaikeuksia täsmällisten sakkadien toteuttamisessa, lapsen lukemistekniikka voidaan muuttaa sellaiseksi, että sakkadeja ei tarvita eli että lapsi katsoo koko ajan suoraan eteenpäin ja tekstiä liikutetaan silmien edessä samalla tavoin kuin niiden lasten lukiessa, jotka lukevat käyttäen eksentristä fiksaatiota. Toinen mahdollisuus on käyttää tietokonetta apuvälineenä ja ohjelmoida teksti niin, että kunkin sanan jälkeen on rivinsiirto ja että sanat ilmaantuvat yksi kerrallaan tiettyyn kohtaan näyttöä, jolloin lapsi lukee käyttäen -nuolinäppäintä mennessään tekstiä eteenpäin ja tarvittaessa -nuolinäppäintä palatessaan tekstissä takaisinpäin.


EdellinenIndexSeuraava