5.2. MITÄ TIETOJA KOULU TARVITSEE LAPSEN NÄÖSTÄ?

Tähän saakka koulut ovat usein saaneet tyytyä sairaaloiden hoitokertomusten kopioihin, joita sitten on yritetty ymmärtää koululääkärin avustuksella. Hoitokertomuksen yhteenveto ei kuitenkaan yleensä sisällä koulun tarvitsemia tietoja, joita voidaan saada silmäklinikoiden kuntoutusyksikköjen, erityisesti näönkäytönopettajan välityksellä. Aina, kun kouluun tulee näkövammainen lapsi, ja sen jälkeen vuosittain, tarvitaan seuraavat tiedot:

 1. Onko kyseessä muuttuva vai pysyvä tila?
 2. Millainen liikkumisnäkö lapsella on?
  1. normaali
  2. rajoittunut, miten?
  3. mitä on muistettava voimistelussa ja urheilussa?
  4. valaistuksen vaikutus?
 3. Millainen lähityöskentelynäkö lapsella on?
  1. normaali
   1. normaalivalaistuksessa
   2. poikkeavassa valaistuksessa
  2. heikentynyt
   1. näöntarkkuus,
   2. kontrastiherkkyys
 4. onko kenttä rikkonainen
 5. värinäkö
 6. käyttääkö molempia silmiään vai vain toista
 7. Mitä apuvälineitä on käytössä, mitä aletaan harjoitella? Miten hyvin lapsi osaa käyttää apuvälineitään? Käyttömotivaatio? Mitä apuvälineitä ja erityisiä oppimateriaaleja koulun on hankittava (esim. selkokartat, mahdolliset kohomateriaalit tai kolmiulotteiset mallit, jne)? Miten valaistus järjestetään? pulpetti, taulu, yleisvalaistus
 8. Onko liitännäisvammoja?

Näkövammaisten lasten kohdalla unohdetaan usein heidän kuulonsa ja koulutilojen kaikuominaisuuksien vaikutus orientoitumiseen ja opetuksen seuraamiseen. Lapsi, jonka opiskelu perustuu paljolta kuulon tehokkaaseen käyttöön, tarvitsee rauhallisen kuunteluympäristön, mistä hyötyvät tietysti muutkin lapset. Valaistusasiat ja tilojen värit ja kontrastit täytyy myös arvioida kunkin lapsen kohdalla.

Koska pohdittavia asioita on paljon ja niihin liittyy kustannnuksia, lapsen koulutilanne käydään säännöllisin väliajoin läpi integraatio-opettajan, lapsen oman opettajan, vanhempien ja usein myös koulutoimenjohtajan ollessa läsnä.

Näistä asioista on enemmän, vaikkei tarpeeksi, kirjassa Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, Lastensuojelun Keskusliitto 2001. Toiminnallisen näön tutkimisesta on laajemmin omassa osiossaan.


EdellinenIndexSeuraava