Görme Keskinliği Testleri

LEA testlerinin büyük bir bölümü görme keskinliğinin her koşulda ölçülmesini sağlar. Görme taramasının en sık yapıldığı alan okul öncesi ve okul cağıdır

Temel görme testi, uluslar arası oftalmoloji konsülünün 1984, 1988 ve WHO nın 2003 de belirttiği gibi, semboller ve optotipler arası uzaklık sembollerin genişliğine eşit olan çizgi testidir.

Yakın görme testi

İnfantlarda ve çocuklarda yakın görme, daha uzakları görmekten daha önemlidir, Bu nedenle yakın görme keskinliği öncelikle ölçülmelidir. Temel olarak yakın görme çizgi testi ile ölçülür.

Okumayı yeni öğrenen çocukta, testin arka yüzü, kalabalık semboller çocuğun gördüğü boyut hakkında  bilgi verir.

LEA oyun kartları veya LEA domino kartları yapılan ölçümlerdeki görme keskinliği, ortamda rahatsız edici görsel bilgi yok iken,  çocuğun ayırt edebileceği en küçük sembolü  verir.  Ambliyop gözler ve beyin hasarlı çocuklarda, çizgi testi ve kalabalık sembollerle elde edilen sonuçları, bu test sonuçu ile karşılaştırmak önemlidir.

Böylece yakın görmede 3 keskinlik değerlendirmemiz vardır:

  • Temel çizgi testi keskinliği
  • Kalabalık sembollerle ölçüm sonuçları
  • Tek tek sembollerle ölçüm sonuçları

Oyun Kartları ve Domino Kartları ambliyop gözlerin tedavisinde ve test koşullarının ailedeki veya günlük bakım evlerindeki çocuklara tanıtılmasında da faydalıdır.


Test koşullarının  eğitimine birinci yaşdan önce üç boyutlu LEA Puzzle.  ile başlanabilir. Eş-Farklı kavramı ilkin renklerle öğrenildiğinden, testin bir yüzünde renkli, diğerinde siyah ve beyaz şekiller vardır. Test sembolleri oyun ortamında sunulduğunda, görmenin görme keskinliğinin 14 aydan sonra ölçülebilmesi mümkündür

Uzak görme testleri

Uzak görme, üç metre mesafeden uygulanan  testlerle değerlendirilir. Küçük çocuk için bu mesafe uzak ise 2 metreden de değerlendirilebilir. Daha büyük çocuklarda 6 metreden değerlendirilir.

5 yaş ve üstü çocuklarda uzak görmeyi temel olarak, 15-çizgi katlanan eşel veya arkadan aydınlatmalı eşelleri  küçük ışıklı kutu, büyük EDTRS ışıklı kutusu önüne koyarak değerlendirebiliriz. Bu eşeller de alt sıralarda iki ile üçlü sembol setleri vardır. Bu şekilde binoküler ve monooküler muayenede ezberlemenin önüne geçilebilinir. Alt sıralarda kalabalık sembolleri  okumak küçük çocuk için zordur. Onlar için  bir set sembolün olduğu 10 sıralı eşel vardır.

10 sıralı eşel de zor ise kalabalık sembol kitabında 5 sembolden oluşan bir set vardır ki,minyatür sıra testi gibidir ve merkezdeki  sembol test sembolüdür.

Eğer çocuk bir seferde sadece  tek sembole konsantre olabiliyorsa Tek Sembol Test Kitabı veya Flash Kartlar kullanılabilir.


LEA görme test sistemlerinden yedi görme keskinliği testini kullanırsak, okümotor işlevler ve görsel bilgi oluşturmadaki bozukluklar nedeni ile beyin hasarlı çocuklarda yedi adet farklı sonuç elde edebiliriz.

Uzak – tektek 1.63
  – sıra testi 0.80
     
Yakın 40cm – tekli(birinci) 0.40
  – tarama 0.25
  – standart test 0.20
  – 50% ayrık 0.16
  – 25% ayrık 0.12

Arka aydınlatmalı uzak görme eşelleri

U.S de Ulusal Göz Enstütüsüne göre , araştırma amaçlı görme keskinliği  değerlendirmeleri, standart aydınlıkta arkadan ışıklandırılmış koşullarda  yapılmalıdır . Işıklı kutular iki çeşittir. Geniş olan EDTRS ışıklı kutusu olup görme eşelini tam boyutlu alır, küçük ışıklı kutu da ise geniş semboller üç sıra daha küçüktür.


Küçük ışıklı kutu kolayca taşınabilir, düşük ve yüksek kontrast da pediatrik ve yetişkin eşellerini uygulayabiliriz.  Ambliyopi(tembel göz) ve şaşılık için sağlıklı çocuk da görme gelişiminin takibinde (in English) kullanımı demonstre edilmiştir.

The LEA Sembolleri bir çok tarama yöntemlerinde Ör.: Good-Lite firmasının INSTA-LINE da, Massachusetts Görme keskinliği testinde ve VIP-test de kullanılmışlardır. Bu uygulamalar test edene çeşitli kolaylıklar sağlar. U.S. in çeşitli eyaletlerinde uygulanan görme keskinliği tarama testleri semptomsuz çocuklara uygundur.

LEA SEMBOLLERİNİN tarama programları ve testlerde kullanımı aşağıdaki firmaların bilgisayar uygulamalarında da kullanılmıştır:

M&S Technologies, INC
M&S Technologies, INC

Daha fazla bilgi için uygulamalar bölümünde For more information, see the Instructions Section: LEA Sembolleri Görme keskinliği testlerine bakınız.

Tercüme: Doç. DR.Nazan Baykan.