Vanhemmille

Tämä osio kotisivusta on tarkoitettu lasten vanhemmille, sekä niille perheille, joiden lapsen näkö vaikuttaa kehittyvän normaalisti että niille perheille, joiden lapsen näkö on jollain tavoin poikkeava. Tämän sivun kautta löytyvät artikkelit ja testien käyttöohjeet, joiden olettaisin kiinnostavan lasten vanhempia. Kumpiakin tulee hiljakseltaan lisää, ensin useinmiten englanniksi ja sitten suomeksi, myöhemmin myös saksaksi ja ruotsiksi.

Asiakokonaisuudet voidaan ryhmitellä esimerkiksi:

 1. Näön normaali kehitys on tavallisin kehityksen kulku, vain 4-5%:lla lapsista näön kehityksessä on häiriöitä. Terve lapsi oppii käyttämään kumpaakin silmäänsä ja oppii käyttämään niitä myös samanaikaisesti eli yhteisnäkö kehittyy ensimmäisen ikävuoden aikana ja vahvistuu ennen kouluikää.

  'Minun näköni on tärkeä' - teksti sisältää näön kehityksen pääpiirteet sellaisena kuin ne kokee normaalisti kehittyvä lapsi ensimmäisen ja toisen ikävuoden aikana. Tässä tekstissä on myös tietoa niistä poikkeamista, jotka pitäisi havaita neuvolassa, koska niitä on vaikea huomata kotona. Enemmän näön kehityksen seurantaan liittyvää tietoa on ammattihenkilöille tarkoitetussa Näkötoimintojen seuranta neuvolassa -osiossa, jossa on myös normaalin lapsen näön havainnointia koskevia videoita.

  Näön tutkimus onnistuu jo parin vuoden iässä, jos lapsi saa harjoitella testitilannetta. Testien harjoittelusta on ideoita osiossa Lasten näön tutkimiseen tutustuminen ja Näön testauksen harjoittelu.

 2. Normaalin kehityksen tavallisimmat poikkeavuudet ovat 1. 'laiska silmä', 2. yhteisnäön kehityksen häiriintyminen niin, että lapsi käyttää silmiään vuorotellen eikä yhdessä ja 3. karsastukset, jolloin lapsi ei katso silmillään samaan kohteeseen. Näiden hoidossa käytetään johtavan silmän peittämistä ja laiskan silmän harjoittamista.

 3. Näön poikkeava kehitys heikkonäköisillä lapsilla saa hyvin erilaisia muotoja sen mukaan, mikä muutos aiheuttaa heikkonäköisyyden ja missä iässä muutokset tapahtuvat. Vammaiselle lapselle kuuluvista tukitoimenpiteistä on tähän osioon kopioitu KELAn lyhyt tiedote. Tukitoimenpiteistä saa lisätietoa keskussairaalan sosiaalihoitajilta ja Näkövammaisten Keskusliiton alue- ja koulutussihteereiltä.

 4. Monivammaisen vauvan ja lapsen näöstä on lyhyt yhteenveto lähinnä alustukseksi keskustelulle perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa. Lasten vanhemmille se saattaa antaa lisätietoa uusista tavoista selvittää toiminnallista näköä eri ikäkausina.

 5. Testit ja testileikit ovat osioissa Ohjesivut ja Pelit. Itse asiassa kaikki testitilanteet pitäisi pitää leikinomaisina, jotta lapsi jaksaisi osallistua niihin keskittyneesti.

 6. Vaikeasti heikkonäköisen vauvan/lapsen näön stimuloinnista on lyhyitä videokoosteita osiossa Näön stimulointi.

 7. Lasten päänsäryn luullaan usein liittyvän silmiin ja näönkäyttöön sitä koskevista asioista on lisätietoa sekä Koulujen näönhuolto -osiossa että Silmät & näkeminen -kirjassa. Nykyajan koululaisilla ja joillain esikoululaisillakin esiintyy päänsärky, joka on ennen ollut tyypillistä vain toimistotyöläisillä huonon työasennon takia.

Näkövammaisten lasten vanhemmat ovat perustaneet oman yhdistyksen NÄKÖVAMMAISTEN LASTEN TUKI RY:n, joka julkaisee Silmäterä-lehteä.