Synbedömning  1. Tidig habilitering av flerhandikappade barn

  2. LEA-symboltest vid rådgivningsundersökning/BVC

  3. Vad är 'low vision' i barnaåren?

  4. Evaluering av synfunktion hos synsvaga barn

  5. Observation och testning för undersökning av funktionell syn av barn på tidig utvecklingsnivå

  6. Medicinska aspekter på dövblindhet hos barn

  7. Hur skapar vi optimala förhållanden för användning av synen?

  8. Tvärfacklighet i rehabiliteringen av synskadade

  9. Synfunktioner hos elever med flerfunktionshinder

  10. Cerebrala synskador, kartläggning